Registar hemikalija

Obavezu upisa hemikalija u Registar hemikalija imaju : proizvodjač, uvoznik i dalji korisnik tj pravno lice koje kao prvo u lancu snabdevanja stavlja hemikalije u promet.


Saznaj više

Biocidni proizvodi

Biocidni proizvod se može staviti u promet ako je za njega doneto Rešenje o upisu biocidnog proizvoda u privremenu listu ili Odobrenje za stavljanje biocidnog proizvoda u promet.


Saznaj više

Bezbednosni
list

Obavezu dostavljanja bezbednosnog lista ima snabdevač koji je prema definiciji, pravno lice ili preduzetnik, odnosno proizvodjač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije.


Saznaj više

Klasifikacija, obeležavanje

Kao preventiva pravilnom upravljanju hemikalijama, važna je procena opasnosti hemikalije, odnosno klasifikacija hemikalija pre nego što se one stave u promet i informisanje korisnika o opasnim svojstvima hemikalije putem obeležavanja na etiketama i putem bezbednosnog lista, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.


Saznaj više