Usluge savetnika za hemikalije

Nakon završene obuke i položenog ispita savetnik za hemikalije može da pomogne:

 

pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji u štampanom ili elektronskom obliku);
u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama;
pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda;
pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije;
u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.

 

Upravljanje otpadom (ambalažni otpad I posebni tokovi otpada)

 

Pomoc u izradi izvestaja o stavljanju u promet ambalaze
Pomoc u izradi izvestaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi

 

Transport opasne robe:

 

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe
http://www.utot.gov.rs